loader
Loading...
BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

TND Yönetim Kurulu kararı ile çalıştayımıza gönderdiği sözel araştırma bildirisi kabul edilen dernek üyesi katılımcılarımızın kongre masrafları Türk Nöroloji Derneği tarafından desteklenecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler kongre web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır. Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir. Kongrede aşağıdaki bildiri kategorileri olacaktır.

* Sözel Bildiri

Bildiri sahiplerine "Bildiriniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.

Metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan bildiri kitapçığında yer alacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır. Kabul edilen bildirilerin sunumları Bildiri özetleri kitapçık haline getirilerek katılımcılara dağıtılacaktır. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Bildiri bölüm başlıkları aşağıdaki gibi olmalıdır:
* Amaç , Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç

E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Akademik unvan kullanılmamalıdır. Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.

Örnek;
Berk İşbitiren
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, ....... Anabilim Dalı, İzmir

Bildiri tam metninin en fazla 250 kelimeden oluşması gerekmektedir. (Tablolar, resim, alt yazı ve referanslar dahildir) (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri ve anahtar kelimeler bu sınırlamaya dahil değildir.) Bildiri başlıkları 10-15 kelime ile sınırlı olmalıdır.

Kongre web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için uyku@flaptour.com.tr adresiyle iletişim kurulmasını rica ederiz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 5 Nisan 2024